Tags: ngang giữa

Cầm hung khí phóng xe nghênh ngang giữa đường

Cầm hung khí phóng xe nghênh ngang giữa đường

view110
Mang theo bốn con dao tự chế cán dài hơn một mét, nhóm ba thanh niên lao xe đến đâu người đi đường khiếp sợ đến đó.